Cóc tài lộc ngọc Hoàng Long TT-HL-2463

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 8.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 308gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc tài lộc ngọc Hoàng Long TT-HL-3466

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 435gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc tài lộc ngọc Hoàng Long TT-HL-5268

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 11cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 663gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc tài lộc ngọc Hoàng Long TT-HL-6420

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 12cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 809gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc tài lộc ngọc Hoàng Long TT-HL-6730

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 11cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 848gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc Tài Lộc cẩm thạch Tây Tạng cỡ Chuẩn CTT-S

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ đá Cẩm Thạch Tây Tạng (Phía Nam,thộc dãy Himalaya). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7cm x 8.5cm . + Khối lượng: 0.6kg . + Ý nghĩa :Kích hoạt vận may tài lộc,phát đạt trong kinh doanh,mang lại điềm lành,thịnh vượng cho gia

Cóc Tài Lộc – Cóc Ba Chân – Thiềm Thừ – Thiềm Thừ Phong Thủy