cách đặt cóc 3 chân tại nhà

Đặt cóc 3 chân tại nhà đúng cách

coc-ngam-tien-dong-dd-03

Cóc đã khai nhãn không được tùy tiện tặng cho người khác. Dù tặng thì cũng vô dụng vì cóc sẽ không phù hộ cho