ốp ván sàn cho nhà

Sàn Nhà – thiết kế sàn nhà theo Phong Thủy học

8479e28ea4an-nha.jpg

Theo quan điểm phong thủy hiện đại, một ngôi nhà tốt có liên quan chặt chẽ đến việc xử lý sàn nhà. Khoảng trống và